Past Perfect Tense

Past perfect, adından da anlaşılacağı gibi bize geçmişten bahseden bir zamandır. İngilizcede geçmişten bahsederken normalde Simple Past kullanırız. Past Perfect ise geçmişteki bir eylemden veya durumdan önce gerçekleşmiş olan başka bir eylemi ya da durumu belirtmek için kullanılır. Bir başka deyişle geçmişin de geçmişi olarak nitelendirilebilir.

Aşağıda dün başıma gelen bir olaydan bahsettiğimi var sayalım:

Jessie left home. I came to visit her.

Yukarıda iki cümle de geçmiş zamanda. İki ayrı eylem ve biri diğerinden önce gerçekleşmiş. Önce Jessie’nin evden çıktığını sonra da benim onu ziyarete gittiğimi düşünelim. Bu durumda ilk gerçekleşen yani daha önce olan eylemi Past Perfect’le belirtmemiz gerekir.

Jessie had left home when I came to visit her.

By the time we arrived at the airport, the plane had already taken off.

Yukarıdaki örnekte de aynı durum söz konusu. ‘Biz hava alanına vardığımızda uçak çoktan kalkmıştı.’

Past Perfect’in fiil yapısına da ayrıntılı bir şekilde değinmeden geçmeyelim.

had + V3 (past participle)

Olumlu cümle: 

Jason had eaten two mega burgers when we arrived at the restaurant.

Olumsuz cümle: 

Jason had not (hadn’t) eaten anything.

Soru cümlesi: 

Had Jason eaten anything?

Paylaş